POLITYKA JAKOŚCI

Firma Legi należy do wiodących producentów systemów ogrodzeniowych w Europie. Głównym celem kierownictwa oraz wszystkich współpracowników jest osiągnięcie satysfakcji naszych klientów poprzez dostarczanie im wyrobów najwyższej jakości.

Najważniejszym przedsięwzięciem jest ciągłe doskonalenie tych aspektów naszej działalności, które mają decydujący wpływ na spełnienie wymagań odbiorców naszych produktów. Politykę Jakości realizujemy poprzez następujące cele:

- projektowanie i wytwarzanie ogrodzeń systemowych zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami klientów, normami technicznymi i bezpieczeństwa,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników,
- ciągłe nadzorowanie, monitorowanie i doskonalenie wszystkich procesów w przedsiębiorstwie,
- współpracę wyłącznie z kwalifikowanymi dostawcami towarów i usług,
- projektowanie i prowadzenie procesów technologicznych z uwzględnieniem norm ochrony środowiska naturalnego, właściwych relacji społecznych oraz z poszanowaniem potrzeb socjalnych współpracowników,
- stosowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą EN ISO 9001:2015.

Zarząd spółki zapewnia, że Polityka Jakości jest rozumiana i przestrzegana przez wszystkich pracowników firmy Legipol
oraz stanowi deklarację pełnego zaangażowania w realizację wymienionych celów.

NASZE NORMY

ISO 9001:2015

Produkty Legi wytwarzane są zgodnie systemem zażądzania jakością ISO 9001:2015. Zakres certyfikacji obejmuje systemy ogrodzeniowe, bramy przesuwne oraz kraty zgrzewane.

PN-EN ISO 1461

Nasze produkty zabezpieczane są powłoką antykorozyjną zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 - „Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową"

PN-EN 13438:2013

Proces lakierowania przeprowadzany jest naszej lakierni proszkowej. Wymagania użytkowe dla farb proszkowych oparte są o normę PN-EN 13438:2013.

EN 1090-2:2009

Wytwarzanie spawanych elementów i zestawów konstrukcji stalowych wg klasy wykonania EXC 1 w odniesieniu do wymagań zawartych w normie EN 1090-2:2009